CAGATAY.DEV
Search…
Yorum Satırları 🐥
JavaScript dilinde yorum satırları nasıl kullanılır bu bölümde onu öğreneceğiz.

Tek satırlık yorumlar için // operatörünü kullanıyoruz.
// Fibonacci serisini hesaplayan metod.
function fibonacci(num){
var a = 1, b = 0, temp;
while (num >= 0) {
// Swap işlemi yapalım.
temp = a;
a = a + b;
b = temp;
num--;
}
return b;
}
Eğer kod blogunun arasında yorum yazılacaksa, kısa ve öz olmasına dikkat etmeliyiz. Her kod satırına yorum yazmak kodu boğar ve okunabilirliğini düşürür. Yorum satırları algoritmaları açıklarken kullanılırsa daha efektif olacaktır.

YANLIŞ!
// Yaş değerini tutmak için bir değişken.
var age = 18
DOĞRU!
// Fibonacci serisini hesaplayan kendini çağıran metod.
function fibonacci(num) {
// Eğer num 1'den küçükse 1 dön.
if (num <= 1) return 1;
// Bir önceki sayı ile bir sonraki sayının toplamını hesapla.
return fibonacci(num - 1) + fibonacci(num - 2);
}

JavaScript'de çok satırlı yorum yazılacağı zaman /* operatörü ile başlar ve */ operatörü ile biter. Yukarıdaki kod blogunu tekrar bu şekilde güncelleyelim;
/*
Fibonacci serisini hesaplayan kendini çağıran metod.
Kendini çağıran bir şekilde hazırlanmıştır (recursion)
Kod hafızadan ödün vererek performans kazanmak amaçlıdır.
*/
function fibonacci(num, memo) {
memo = memo || {};
if (memo[num]) return memo[num];
if (num <= 1) return 1;
return memo[num] = fibonacci(num - 1, memo) + fibonacci(num - 2, memo);
}
Copy link
On this page
Tek Satırlık Yorumlar
Ufak bir örnek;
Çok Satırlı Yorumlar