CAGATAY.DEV
Search…
Değişkenler 🐥
Değişkenler veri saklamak içindir. Bu bölümde JavaScript dilindeki değişken kullanımlarını göreceğiz.
var age = 18
var name = "Büşra"
var gpa = 3.4
var skills = ["Diving", "Wind Surf"]
var person = {
name: "Büşra",
age: 18
}
var country = null
var city = undefined
var married = true
JavaScript type safe* bir dil değildir, değişkenler istenilen tipte yazılıp direkt kullanılabilir. Yukarıdaki örnekte
age değişkeni integer bir değer taşırken,
name değişkeni bir string ,
gpa değişkeni bir float,
skills değişkeni ise bir array taşıyor,
person değişkeni bir object,
country değişkeni bir null yani boş değerdir,
city değişkeni bir undefined yani değişken tanımlanmış ama herhangi bir değer atanmamıştır,
married değişkeni bir boolean türünde değişkendir.

JavaScript'de var eski bir değişken tanımlama stilidir, EcmaScript6 ile hayatımıza let ve const kavramları girdi. Aşağıdaki makaleden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, ileri bölümlerde EcmaScript için ayrı bir bölüm olacak.
ECMAScript6 nedir? Nasıl kullanılır, Neden kullanmalıyız? #3
Medium
JS | var, const ve let
Medium
Copy link