CAGATAY.DEV
Search…
Çalışma Ortamı 🐥
JavaScript çalışma ortamları
JavaScript; lightweight (hafif), interpreted (yorumlanmış) veya just-in-time compiled (çalışma zamanında derlenen), birinci sınıf işlevlere sahip bir programlama dilidir. Web sayfaları için kullanımı dışında Node.js, Apache Couchdb, Adobe Acrobat gibi tarayıcı dışı ortamlarda kullanımı mevcuttur. (Derlenen vs Yorumlanan)
Biz bu kitap kapsamında tarayıcımızdaki "developer tools - geliştirici aracı" ve node.js çalışma ortamlarını kullanacağız.
Node.js'i bilgisayarınıza şu link'ten kurabilirsiniz.
Copy link