CAGATAY.DEV
Search…
Sayılar 🐥

let n = 175 // Tamsayı olabilir, int
n = 17.535 // Ondalıklı sayı olabilir, floating point
Sayı tipi integer ve floating point sayılarını temsil eder.
Çarpma
Bölme
Toplama
Çıkarma
const a = 17;
const b = 5;
const total = a * b;
console.log(total); // 85
console.log(typeof total); // number
const a = 255;
const b = 14;
const total = a / b; //
console.log(total); // 18.214285714285715
console.log(typeof total); // number
const a = -28;
const b = 84;
const total = a + b;
console.log(total);
console.log(typeof total);
const a = 175;
const b = 53;
const total = a - b;
console.log(total);
console.log(typeof total);
Değişkenlere tanımlanan sayısal verileri doğrudan kullanarak matematiksel işlemleri * , / , + , - yapabiliriz.
Copy link