Sayılar 🐥

Numbers ( Sayılar )

let n = 175 // Tamsayı olabilir, int
n = 17.535 // Ondalıklı sayı olabilir, floating point

Sayı tipi integer ve floating point sayılarını temsil eder.

Çarpma
Bölme
Toplama
Çıkarma
Çarpma
const a = 17;
const b = 5;
const total = a * b;
console.log(total); // 85
console.log(typeof total); // number
Bölme
const a = 255;
const b = 14;
const total = a / b; //
console.log(total); // 18.214285714285715
console.log(typeof total); // number
Toplama
const a = -28;
const b = 84;
const total = a + b;
console.log(total);
console.log(typeof total);
Çıkarma
const a = 175;
const b = 53;
const total = a - b;
console.log(total);
console.log(typeof total);

Değişkenlere tanımlanan sayısal verileri doğrudan kullanarak matematiksel işlemleri * , / , + , - yapabiliriz.