CAGATAY.DEV
Search…
Sayılar 🐥

Numbers ( Sayılar )

1
let n = 175 // Tamsayı olabilir, int
2
n = 17.535 // Ondalıklı sayı olabilir, floating point
Copied!
Sayı tipi integer ve floating point sayılarını temsil eder.
Çarpma
Bölme
Toplama
Çıkarma
1
const a = 17;
2
const b = 5;
3
4
const total = a * b;
5
6
console.log(total); // 85
7
console.log(typeof total); // number
Copied!
1
const a = 255;
2
const b = 14;
3
4
const total = a / b; //
5
6
console.log(total); // 18.214285714285715
7
console.log(typeof total); // number
Copied!
1
const a = -28;
2
const b = 84;
3
4
const total = a + b;
5
6
console.log(total);
7
console.log(typeof total);
Copied!
1
const a = 175;
2
const b = 53;
3
4
const total = a - b;
5
6
console.log(total);
7
console.log(typeof total);
Copied!
Değişkenlere tanımlanan sayısal verileri doğrudan kullanarak matematiksel işlemleri * , / , + , - yapabiliriz.
Copy link